Atlik praktiką


Socialinio darbo studijos neatsiejamos nuo studentų mokymosi atliekant praktiką socialines paslaugas teikiančiose vyriausybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose. Praktiniam mokymuisi labai svarbi organizacijos, priimančios studentą praktikai, aplinka. Visų Šventųjų šeimos paramos centras yra atviras naujovėms, mokymosi situacijoms, asmeniniam augimui. Mūsų subjektas ne tik studentas, bet ir jį lydintis asmuo- savo srities profesionalas (socialinis darbuotojas).

Laukiame Tavęs, jeigu Tu:

  • Esi socialinio darbo, socialinės pedagogikos ar psichologijos studijų studentas;
  • Nori tobulėti tarp savo srities profesionalų;
  • Domiesi socialinio darbuotojo veikla;

Reikalavimai:

  • Pristatyti neteistumo pažymą.

Teistumo (neteistumo) pažymas rengia ir išduoda Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Smulkesnė informacija, kaip pažymą užsisakyti ir atsiimti: http://www.ird.lt/kur-kreiptis-asmeniui-del-registro-pazymos-ar-israso-isdavimo-gyventojams/

Pažymos išdavimo tikslas – „dėl darbo, susijusio su vaikų priežiūra“. Galima pasirinkti iš daugelio kitų siūlomų.

2015 10 20 buvo priimtas Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 1, 43, 47, straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 571 straipsniu ir priedu įstatymas Nr. XII-1965 (TAR, 2015-10-27, Nr. 2015-16900) (toliau – Įstatymo pakeitimo įstatymas), kuriuo Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas buvo papildytas 571 str.  numatančiu asmenų pripažintų kaltais už nusikaltimas veikas, darbo apribojimus. Įstatymo papildymas straipsniu įsigaliojo nuo 2016 m. sausio 1 d.