Programa šeimai  ,,Tvirti santykiai”

Programa šeimai  ,,Tvirti santykiai”

Programa šeimai  ,,Tvirti santykiai”

Visų Šventųjų šeimos paramos centras veikia 15 metų, nuolat dirbame su sunkumus, krizes patiriančiomis šeimomis. Šiuo metu įgyvendiname programą skirtą šeimai ,,Tvirti santykiai” siekiant kurti, atkurti ir/ar stiprinti vaikų – tėvų (globėjų) tarpusavio santykį neformalios veiklos pagalba remiantis asmens stiprybes pabrėžiančiais principais:

  • Kiekvienas asmuo ir/ ar šeima turi stiprybių;
  • Sunkumai gali pažeisti, bet jie gali tapti ir galimybe;
  • Kiekvienoje aplinkoje yra išteklių;
  • Kiekvienas gali augti ir keistis;
  • Geriausia pagalba – bendradarbiavimas;
  • Rūpinimasis ir kontekstas.

Šeimos ryšiai ir tėvų (globėjų) bendravimo su vaiku stilius yra pirmasis ir įtakingiausias socialinių įgūdžių formavimo modelis, todėl svarbu, jog vaikų tėvų (globėjų) santykis kurtųsi sistemiškai, skatinant pasitikėjimą vienas kitu ir taip sukuriant tinkamą aplinką vaikų harmoningos asmenybės vystymuisi bei šeimos santykių darnai.

Programos metu bus dirbama ne tik komunikacinės priemonės pagalba, bet ir užimtumo klausimu (stebint specialistui) per neformalią veiklą, orientuojantis į vaikų ir tėvų ryšių stiprinimą, santykių atkūrimą ir kūrimą, elgesio korekciją, taisyklių ir ribų sudarymą ir etc.

Pirmų susitikimų metu išaiškinę šeimos situaciją, santykį, tolesnę veiklą modeliuosime pasitelkiant visiems šeimos nariams priimtinas neformalias (gaminimą, kūrybinę veiklą, išvykas, stalo žaidimus, etc.), kurių metu specialistas stebės šeimoje vykstančius procesus, refleksijų metu bus gilinamasi į problemines situacijas, namuose užduodamų užduočių pagalba šeimos nariai stengsis spręsti kilusias dilemas, atėję į tolimesnius susitikimus reflektuos ir vertins konsultacijų eigą siekiant kuo rezultatyvesnės eigos.

24 val. programą sudaro:

I susitikimas: kontrakto sudarymas (1 val. nemokama)

II susitikimas: atvejo analizė (3 val.);

III susitikimas: veiklos plano sudarymas (2 val.);

IV – XI susitikimai: pagal šeimos poreikį numatytos veiklos (8 susitikimai po 2 val.);

XII susitikimas: Refleksija, rezultatų aptarimas (2 val.).

Programa skirta šeimoms auginančioms ne mažesnius nei 4 metų vaikus.

KONTAKTAI: 

Visų Šventųjų šeimos paramos centras 

Visų Šventųjų g. 5, Vilnius 

SPECIALISTĖ 

Jolita Bogovičiūtė 

Tel. +370 60260627 

jolita.bogoviciute@vilnius.caritas.lt 

 

SPECIALISTĖ 

Justė Šilkaitė 

Tel.  +370 60664521 

Juste.silkaite@vilnius.caritas.lt