Vilniaus miesto vaikų dienos centrų tinklo plėtra (VDC). Sutarties Nr. 08.1.-CPVA-V-427-06-0009

Tikslas: sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje į bendruomenėje teikiamų paslaugų.

Rezultatai: Atlikus paprastojo remonto darbus bus pagerintas teikiamų paslaugų bendruomenėje prieinamumas Vilniaus mieste. Atlikus remontą bus išplėsta veikla, didinant paslaugų gavėjų skaičių. Taip pat projektas prisidės prie galimybių sudarymo kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti individualias pagal poreikius, paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje. Taip pat bus prisidedama prie vaikų savarankiškumo ir dalyvavimo socialiniame visuomeniniame gyvenime skatinimo. 

Projektas įgyvendinamas nuo 2020 m. liepos 24 d. iki 2021 m. liepos 31d.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonė Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 ,,Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“. 

Projekto pavadinimas – Vilniaus miesto vaikų dienos centrų tinklo plėtra (VDC). Sutarties Nr. 08.1.-CPVA-V-427-06-0009

Projekto biudžetas – 125.545,16 Eur

Gautas finansavimas – Visų Šventųjų šeimos paramos centro dalis: 102.308,18 Eur ( Statyba, rekonstarvimas, remontas ir kiti darbai bei įranga, įrenginiai ir kitas turtas). 

Kontaktai:
Projekto vykdytojai - Vilniaus miesto savivaldybės administracija
tel. nr. 85211200; el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt
Projekto partneriai:
Visų Šventųjų šeimos paramos centras
tel. nr. +37060664521; el. paštas: seimos.centras@gmail.com
Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius
tel. nr. +37067958335; el. paštas: samarietes@gmail.com

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo