Projektai


Projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“ (08.4.1-ESFA-V-416)

Oganizuojamos ir kompleksiškai teikiamos paslaugos Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, užtikrinant pozityvią šeimos raidą bei prisidedant prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo.

Projekto pradžia: 2017-03-13

Projekto pabaiga: 2022-12-31

Finansuojama iš Europos socialinio fondo

Akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra (nuo 2020 m. sausio 1 d.)

Tikslas – teikti vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas.

Teikiamų paslaugų sąrašas:

 • Informavimas
 • Konsultavimas
 • Tarpininkavimas
 • Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmenshigiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai ir kt.)
 • Pagalba ruošiant pamokas
 • Maitinimo organizavimas
 • Laisvalaikio organizavimas
 • Psichologinės pagalbos organizavimas, kitos individualios socialinė spaslaugos, atsižvelgiant į vaiko poreikius
 • Sociokultūrinės, edukacinės paslaugos
 • Psichosocialinė pagalba, psichologo paslaugos, pilietiškumo ugdymas
 • Darbas su vaiko aplinka
 • Bendruomenės įtraukimas į centro veiklą
 • Centrą lankančių vaikų įtraukimas į bendruomenės veiklą
 • Proorientacija į profesiją, karjerą
 • Teisinė pagalba (tikslingas nukreipimas).

Finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės