IMG_9368                                          Paaugliai

Grupę šiuo metu lanko paaugliai ir jaunuoliai nuo 14 iki 18 metų amžiaus.

Paaugliai į dienos centrą renkasi antradieniais. Pirmadienį su visa dienos centro bendruomene paaugliai eina švęsti Šventų Mišių.

Grupės veiklos:

Namų darbai: Dauguma paauglių jau ima galvoti apie tolimesnius mokslus, tačiau taip pat daugelis turi nemažai spragų, todėl namų darbų darymas pakankamai svarbi grupės dalis. Jei yra poreikis paaugliai turi galimybę konsultuotis su savanoriais ar vadovu, naudotis kompiuteriu ir internetu.

Programos: paaugliai linkę diskutuoti, vykdyti aktyvias užduotis, reflektuoti savo patirtį. Būtent todėl jiems kuriamos ir organizuojamos programos paremtos neformalaus ugdymo principais. Žinoma, lygiai taip pat jie mėgsta žaisti strateginius ar reakcijos stalo žaidimus.

Individualus santykis: paaugliams yra svarbus individualus santykis su socialiniu darbuotoju, būtent dėl to esant poreikiui vyksta individualūs pokalbiai, susitikimai.

Vasaros veiklos: paaugliai kartu su mažaisiais važiuoja į bendrą stovyklą, taip pat turi savo veiklų (plaukia baidarėmis, keliauja į žygius).