IMG_0008Tėvų grupė

Dirbdami su vaikais ir paaugliais matome, kad yra būtinas darbas su visa šeima, tai yra ir vaikų tėvais. Todėl nuo pat organizacijos įkūrimo pas mus veikia ir tėvų grupelė.

Vieną kartą per savaitę į šią grupelę renkasi vaikų ir paauglių mamos bei tėčiai.

Grupės veikla: tėvai dalyvauja įvairiose socialinių įgūdžių, aktyvaus klausymo, rankdarbių, diskusijų programose. Kartu dalinasi savo išgyvenimais, įžvalgomis, ieško problemų sprendimo būdų, eina į kultūrinius renginius.

Individualios konsultacijoskiekvienas grupės narys turi galimybę lankyti individualias socialinio darbuotojo konsultacijas. Konsultacijų metu tėvai gali spręsti savo problemas, su socialinio darbuotojo pagalba ieškoti tinkamų sprendimo būdų.

Šeimų stovykla – vasarą tėvai su vaikais turi galimybę dalyvauti šeimų stovykloje. Stovyklos metu tėvai su vaikais dalyvauja savanorių ir vadovų suorganizuotose veiklose, leidžia laiką kartu: eina prie ežero, skaito, dalyvauja vakaro maldoje.

Vyresniosios mamos programa – nuo 2011 metų pradėjome vykdyti Vyresniojo draugo programą vaikams ir paaugliams, vėliau gimė mintis panašiu principu organizuoti programą mamoms, kurios esmė mūsų globojamų mamų draugystė su kita mama iš socialiai saugios aplinkos.